Forlev Miljøanlæg
Grunddata
CVR-nr:
65278316
P-nr:
1003420216
Fagsystemnøgle:
86ee7ce0-b449-4deb-936f-06467471517d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vejlagervej 4A
4241 Vemmelev
Matrikel:
7b - Forlev By, Vemmelev
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 14-08-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 27-06-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-10-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 27-06-2017 Vis
Kampagne 1, 2017: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 13-10-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 11-10-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 20-06-2020 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 20-06-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 20-06-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 22-06-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 27-06-2017 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse af påbud 20-06-2016 Meddelelse om påbud Meddelt Vis
Meddelelse af påbud 18-09-2013 Meddelelse om påbud Meddelt Vis