Hans Søren Kjær
Grunddata
CVR-nr:
67590317
Fagsystemnøgle:
8f6c6d12-ea9f-4454-8990-c05939f45b58
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ellegaardsvej 2
5580 Nørre-Aaby
Matrikel:
2a - Viby By, Udby
Kommune:
Middelfart Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Hans Kjær
Adresse:
Ellegaardsvej 2
5580 Nørre Aaby
Telefon:
64423120
Email:
vibyellegaard@mail.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Ejendom uden erhvervsmæssig dyrehold. Et plantebrug, hvis der på ejendommen anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 2, stk. 1. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1 nr. 3
Virksomhedsgruppe:
Dyrehold omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen, undtagen pelsdyr, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse dyrehold.
Myndighed
Miljømyndighed:
Middelfart Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 17-03-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse i anmeldesag - ændring af kvægbesætning på Ellegaardsvej 2, 5580 Nørre Aaby 18-12-2015 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Endelig administrativ afgørelse Vis