Fyrværkerieksperten A/S (håndsprit)
Grunddata
CVR-nr:
30575296
Fagsystemnøgle:
2cafcb60-770f-4a6c-be04-eb7c966a28ee
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
21a - Vandel By, Randbøl
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Adresse:
Telefon:
99737373
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 22-09-2020 Vis
Tilsyn - risiko (samlet) Fysisk tilsyn 17-08-2021 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 17-08-2021 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 07-06-2023 Vis
Tilsyn - risiko (samlet) Fysisk tilsyn 07-06-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse og accept af sikkerhedsdokumentation 25-11-2020 Risikoafgørelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse og accept af sikkerhedsdokumentation 10-03-2021 Risikoafgørelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 10-07-2020 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis