Vognmand Peter Østgaard
Grunddata
CVR-nr:
26364027
P-nr:
1008827083
Fagsystemnøgle:
ca8f44a7-2c8d-47e1-8e1b-8fb89357b2a0
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Frederik Gybels Vej 3
9300 Sæby
Matrikel:
25ke - Toftlund, Volstrup
Kommune:
Frederikshavn Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
494100
Myndighed
Miljømyndighed:
Frederikshavn Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Pririteret tilsyn Fysisk tilsyn 23-11-2018 Vis
Samlet tilsyn Fysisk tilsyn 17-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 23-11-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 17-12-2019 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 12-09-2017 Miljøgodkendelse Påklaget Vis