Anders Andersen
Grunddata
CVR-nr:
30230205
CHR-nr:
94013
Fagsystemnøgle:
32600000000137
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Klovbygade 48
4490 Jerslev Sjælland
Matrikel:
6a - Klovby By, Ubby
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Anders Andersen
Adresse:
Klovbygade 48
4490 Jerslev Sjælland
Telefon:
59598844
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk. 1 nr. 2 - Slagtesvinehold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloventil 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
08-11-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 08-11-2016 Vis
25-02-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 25-02-2019 Vis
Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 11-08-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
01-03-2019 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold 01-03-2019 Meddelt Vis
26-02-2021 00:00:00, Påbud HGL §41 (revurdering) 26-02-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse, Andet miljøforhold 06-09-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse, Andet miljøforhold 06-09-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Husdyrgodkendelse 09-10-2015 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis