Skrot er godt v/ Jørgen h. V. Jørgensen
Grunddata
CVR-nr:
34673861
P-nr:
1018858955
Fagsystemnøgle:
84e51162-c6b0-48fb-bece-73ef64a2f3f0
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vembvej (7500) 1
7500 Holstebro
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
467700
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Virksomhed, basistilsyn Fysisk tilsyn 12-04-2017 Vis
Virksomhed, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 03-11-2017 Vis
Virksomhed, basistilsyn Fysisk tilsyn 23-02-2018 Vis
Virksomhed, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 16-03-2018 Vis
Virksomhed, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 04-05-2018 Vis
Virksomhed, prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 20-06-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 23-02-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 23-02-2018 Meddelt Vis
Indskærpelse 23-02-2018 Andre forhold Vis
Indskærpelse 03-11-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 03-11-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 03-11-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 03-11-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 23-02-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 23-02-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-06-2018 Meddelt Vis