Stoholm Fjernvarme
Grunddata
CVR-nr:
68738016
Fagsystemnøgle:
79100000008995
Status:
Inaktiv
Adresse
Adresse:
Tastumvej 7
7850 Stoholm Jyll
Matrikel:
4b - Troelstrup By, Feldingbjerg
Kommune:
Viborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Stoholm Fjernvarmeværk
Adresse:
Industrivej 16
7850 Stoholm Jyll
Telefon:
97541563
Email:
nors@mail.tele.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
G 202. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end  5 MW.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Viborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
11-12-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 11-12-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
20-02-2018 00:00:00, Godkendelse, ny, MBL. kap. 5, listevirks. 20-02-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis