Tanja Abrahamsen
Grunddata
CVR-nr:
38353586
CHR-nr:
38558
Fagsystemnøgle:
78500000000190
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vilhelmsmindevej 2
7755 Bedsted Thy
Matrikel:
1b - Ørum By, Ørum
Kommune:
Thisted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Houhøjgaard
Adresse:
Vilhelmsmindevej 2
7755 Bedsted Thy
Email:
ajnat@sol.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Thisted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis, varslet Fysisk tilsyn 31-10-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16 b miljøtilladelse uden BAT - Flexgruppe kvæg 14-05-2018 Husdyrtilladelse Meddelt Vis
§ 16 b-miljøtilladelse uden BAT, Alle kvæg 14-05-2018 Husdyrtilladelse Meddelt Vis