CAFE O'FLANAGANS ApS
Grunddata
CVR-nr:
26545668
P-nr:
1009035431
Fagsystemnøgle:
56d63e17-00f3-4df7-85c6-86c059c0329b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nørregade 22B
4600 Køge
Matrikel:
194a - Køge Bygrunde
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Branchekode:
563000
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 27-05-2022 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 19-05-2022 Vis
Opfølgende tilsyn(§ 42 virk./andre virk. Fysisk tilsyn 30-07-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status