Munks Produkt
Grunddata
CVR-nr:
74100414
P-nr:
1021807679
Fagsystemnøgle:
b5afa021-ed34-4d6c-a4fd-d30b9b4d9fee
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ankervej 9
4800 Nykøbing F
Matrikel:
3al - Kraghave By, Tingsted
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 14-12-2017 Vis
Kontroltilsyn - ny virksomhed Fysisk tilsyn 31-08-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 11-11-2020 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 27-11-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillægsgodkendelse 12-12-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 07-02-2024 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis