Opbevaring af spilevandsslam
Grunddata
CVR-nr:
34044759
Fagsystemnøgle:
b75a419c-f8d2-42a8-9407-ccb8a320be9e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
ANDERS POMMER JENSEN
Adresse:
Telefon:
54865157
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 14-11-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 21-04-2021 Vis
Tils.i forb.m.klage Fysisk tilsyn 19-07-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status