John Arnsholt
Grunddata
CVR-nr:
32173683
P-nr:
1015329803
Fagsystemnøgle:
79100000008939
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Tostrupvej 76
8800 Viborg
Matrikel:
2g - Middelhede, Sdr. Rind
Kommune:
Viborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Biaktiviteter:
Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linie), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
494100
Myndighed
Miljømyndighed:
Viborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
14-08-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 14-08-2017 Vis
02-09-2020 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 02-09-2020 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 02-09-2021 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 02-11-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
25-08-2017 00:00:00, Indskærpelse, Spildevand 25-08-2017 Efterkommet Vis
25-08-2017 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 25-08-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 14-09-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af affalds- og knuseplads af ikke farligt bygningsaffald 25-05-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis