Henrik Christiansen
Grunddata
CVR-nr:
14317147
Fagsystemnøgle:
32600000000050
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bakkendrupvej 11
4281 Gørlev
Matrikel:
7a - Bakkendrup By, Bakkendrup
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HENRIK CHRISTIANSEN
Adresse:
Bakkendrupvej 11
4281 Gørlev
Telefon:
58856362
Email:
groenvanghenrik@mail.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 12 stk. 1 nr. 2 - Slagtesvinehold, som er godkendt efter tidligere gældende regler i husdyrbrugloventil 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg).
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
14-12-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 14-12-2016 Vis
04-12-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 04-12-2018 Vis
28-11-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 28-11-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
05-01-2017 00:00:00, Indskærpelse, Miljø 05-01-2017 Meddelt Vis
04-12-2018 00:00:00, Indskærpelse, Andet miljøforhold 04-12-2018 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Husdyrgodkendelse 19-01-2009 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
08-03-2017 00:00:00, Godkendelse, suppl., husdyrbrug §12 08-03-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis