Oudrup Deponi I/S
Grunddata
CVR-nr:
37227129
P-nr:
1020898492
Fagsystemnøgle:
e542427a-fc9d-4a22-af40-8057b4d164c7
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Stengårdsvej 33
9670 Løgstør
Matrikel:
4e - Oudrup By, Oudrup
Kommune:
Vesthimmerlands Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 214. Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Bilag 5.3 har overskriften "5.3 Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald".
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 11-10-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 01-12-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 01-12-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 03-11-2017 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 20-07-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 03-12-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-10-2020 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 24-08-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 27-06-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis