Kasper Thing Andreasen
Grunddata
CVR-nr:
38488678
Fagsystemnøgle:
4b418db6-929c-4266-8c7f-21e41c2ce9f1
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bredkærsvej 53
9320 Hjallerup
Matrikel:
16a - Ørum By, Ørum
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Agro v/Kasper Thing Andreasen
Adresse:
Bredkærsvej 53
9320 Hjallerup
Email:
kasper_andreasen34@msn.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 04-04-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 15-07-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud 31-03-2020 Meddelt Vis
Påbud 31-03-2020 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§16b tilladelse til produktionsareal på Bredkærsvej 53, 9320 Hjallerup 14-09-2018 Husdyrtilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT), 14-09-2018 Husdyrtilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tilladelse til etablering af maskinhus, husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 10 10-06-2021 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Endelig administrativ afgørelse Vis