Vestjyllands Andel a.m.b.a
Grunddata
CVR-nr:
61729615
P-nr:
1003093474
Fagsystemnøgle:
3e44a15d-e78f-4d4c-bc36-943e2f66bcdc
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hovervej 17
6950 Ringkøbing
Matrikel:
38t - Den mellemste Del, Hee
Kommune:
Ringkøbing-Skjern Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
6.4.b.ii.9. Vegetabilske råstoffer alene med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år, som f.eks: foderstofvirksomheder.
Biaktiviteter:
E 207. Foderstofvirksomheder med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mindst 6 tons pr. time, men mindre end eller lig med 300 tons pr. dag i gennemsnit eller mindre end eller lig med 600 tons pr. dag, hvis anlægget er i drift i højst 90 på hinanden følgende dage. Grønttørring, grøntpilleproduktion, trætørring eller brændselspilleproduktion. (* jf. bilag 4, punkt 26)”
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
109100
Myndighed
Miljømyndighed:
Ringkøbing-Skjern Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 18-05-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 20-03-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Påbud om revurdering af miljøgodkendelse, Vestjyllands Andel Amba, Hovervej 17, Hee, 6950 Ringkøbing 09-01-2017 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis