Adgangsadresse Fyrvej 30, Jens Chr. Sørensen
Grunddata
CVR-nr:
14552596
Fagsystemnøgle:
76520000000151
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Thistedvej 10
7730 Hanstholm
Matrikel:
3f - Nørtorp, Ræhr
Kommune:
Thisted Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Tousgård v/Jens Kirk
Adresse:
Tovsgårdvej 5
7700 Thisted
Telefon:
97923712
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 til husdyranlæg med et produktionsareal større end 100 m2 og en ammoniakemission E ≤ 750 kg. NH3-N pr. år, herunder pelsdyr. Ikke omfattet af BAT(kategori 2)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesloven er husdyrbrug med mere end 3 DE, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 2)
Myndighed
Miljømyndighed:
Thisted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16 b-miljøtilladelse, Kvæg, heste, får og geder 01-02-2019 Husdyrtilladelse Meddelt Vis