Jarlfonden Frihedslund
Grunddata
CVR-nr:
24245543
Fagsystemnøgle:
31900333001042
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
1a - Frihedslund Hgd., Sæby
Kommune:
Kalundborg Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
JARLFONDEN
Adresse:
Telefon:
58200521
Email:
ft@frihedslund.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a, stk 2 nr. 1 - Sohold som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017(kategori 1a) Sohold må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har1) flere end 750 stipladser til søer,
Biaktiviteter:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-sohold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse sohold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Kalundborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
30-11-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Administrativt tilsyn 30-11-2016 Vis
30-11-2016 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 30-11-2016 Vis
04-12-2018 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 04-12-2018 Vis
12-12-2019 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 12-12-2019 Vis
07-12-2020 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 07-12-2020 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 16-03-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
07-12-2016 00:00:00, Indskærpelse, Driften af staldteknologi 07-12-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 31-03-2022 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Husdyrgodkendelse 30-10-2015 Husdyrgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Godk. Husdyr §16a stk 2 nr 1 Sohold > 750 stipladser 06-11-2020 Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Godk. Husdyr §16a stk 2 nr 1 Sohold > 750 stipladser 05-11-2018 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Husdyrgodkendelse 19-09-2019 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Godkendelse, suppl., husdyrbrug §12 09-06-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Godkendelse, suppl., husdyrbrug §12 30-10-2015 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Godkendelse, ny, husdyrbrug §12 29-09-2010 Miljøgodkendelse Meddelt Vis