Hals Metal A/S
Grunddata
CVR-nr:
15181443
P-nr:
1012210929
Fagsystemnøgle:
57005a10-2899-4bb2-81fa-40dfc3505005
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Skovsgårdsvej 18
9370 Hals
Matrikel:
2ae - Hals By, Hals
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
2.5 b) Smeltning af non-ferro-metaller inkl. legering, herunder genindvindingsprodukter, og drift af non-ferro-støberier med en smeltekapacitet på mere end 4 tons om dagen for bly og cadmium eller 20 tons om dagen for alle andre metaller. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
K 218. Anlæg til behandling i shreddere af metalaffald, herunder affald af elektrisk og elektronisk udstyr og udrangerede køretøjer og deres komponenter, hvor kapaciteten er mindre end eller lig med 75 tons/dag. (s) angiver Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
5.1.d) Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med Rekonditionering forud for en af de i punkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. Bilag 5.1 og 5.2 omfatter bortskaffelse eller nyttigørelse af farligt affald i anlæg med en række forskellige aktiviteter og bortskaffelse og nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
383200
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-09-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 10-09-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 17-11-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 17-01-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 06-11-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 05-05-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 06-11-2017 Efterkommet Vis
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 20-06-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 17-03-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering af miljøgodkendelse 21-06-2021 Revurdering Meddelt Vis