Arla Foods Amba Slagelse Mejericenter
Grunddata
CVR-nr:
25313763
P-nr:
1003024832
Fagsystemnøgle:
ccb04e3e-cf47-4f75-b7f9-7c7639513274
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Karolinevej 1
4200 Slagelse
Matrikel:
8ey - Landsgrav, Slagelse Jorder
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
6.4.C) Behandling og forarbejdning af ublandet mælk, incl. flydende mælkefraktioner, når den modtagne mælkemængde er på over 200 tons/dag (i gennemsnit på årsbasis). (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
105100
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 24-09-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 24-09-2018 Vis
Kampagne 2, 2018: Olieudskillere/sandfan Fysisk tilsyn 24-09-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 01-09-2021 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 01-09-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 27-01-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 03-06-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse 03-06-2015 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse vedr. ændring af køleanlæg 14-12-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2017 12-02-2019 Vis