Ejj Grus og Sten (Lolland Falster Grus og Sten)
Grunddata
CVR-nr:
10230497
Fagsystemnøgle:
64f669c6-119d-4e14-a66f-48c67d420413
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
1d - Kristiansminde, Systofte
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
E.J.J.-GRUS OG STEN ApS
Adresse:
Telefon:
93869355
Email:
ejjgrusogsten@gmail.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Kontroltilsyn - ny virksomhed Fysisk tilsyn 11-12-2020 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 30-08-2022 Vis
kampagne virksomhed Fysisk tilsyn 30-08-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Nabohøring 12-04-2021
Ansøgning om miljøgodkendelse
Sagen er i høring
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til modtagelsesplads for byggeaffald, Kristiansmindegaardene 8, 4800 Nykøbing F 04-05-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis