OK Benzin (Slimminge)
Grunddata
CVR-nr:
33959982
Fagsystemnøgle:
d84f8a56-2783-4436-8c1f-650bdc39b188
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
4h - Slimminge By, Gørslev
Kommune:
Køge Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
OK PLUS SLIMMINGE ApS
Adresse:
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Køge Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 15-11-2016 Vis
Samlet tilsyn(§ 42 virk./andre virk.) Fysisk tilsyn 05-04-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status