Støjvold ved Motorring 3, Hvissinge
Grunddata
CVR-nr:
65120119
Fagsystemnøgle:
4b591311-2115-412b-8a51-8b7c29bd4169
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hvissinge 10
2600 Glostrup
Matrikel:
10a - Hvessinge By, Glostrup
Kommune:
Glostrup Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
GLOSTRUP KOMMUNE
Adresse:
Rådhusparken 2
2600 Glostrup
Telefon:
43960821
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 24-10-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status