RGS Nordic A/S
Grunddata
CVR-nr:
15084790
Fagsystemnøgle:
aa2a02d0-fb31-4b0c-ad63-eaea17549ede
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
5g - Forlev By, Vemmelev
Kommune:
Slagelse Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
RGS Nordic A/S
Adresse:
Telefon:
88779000
Email:
info@rgsnordic.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Slagelse Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 29-08-2017 Vis
Miljøtilsyn, Basis, uvarslet Fysisk tilsyn 05-11-2020 Vis
Miljøtilsyn, Basis, varslet Fysisk tilsyn 16-06-2022 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status