Grunddata
CVR-nr:
17081489
Fagsystemnøgle:
fb3adece-b2a7-4872-b18e-e90b2a911bec
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bollerupvej 70
9240 Nibe
Matrikel:
68a - Nørrekær Enge, Farstrup
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
LANDMAND GLENN STREHLE
Adresse:
Østerkærvej 19
9240 Nibe
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
11900
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status