Brenntag Nordic A/S
Grunddata
CVR-nr:
24994589
P-nr:
1003173563
Fagsystemnøgle:
a28283b4-adfd-4211-9064-e2c1eb20570e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Strandgade 35
7100 Vejle
Matrikel:
34a - Engene, Vejle Jorder
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Biaktiviteter:
4.1.b) Iltholdige kulbrinter som f.eks. alkohol, aldehyder, ketoner, kulstofsyrer, estere og blandinger af estere, acetater, ethere, peroxider og epoxyharpikser. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
205900
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret Administrativt tilsyn 22-02-2019 Vis
Tilsyn - risiko (samlet) Fysisk tilsyn 24-10-2019 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 27-06-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 14-06-2018 Efterkommet Vis
Påbud vilkårsændr (IKKE §41b-påbud) 27-01-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 19-03-2020 Meddelt Vis
Indskærpelser 19-03-2020 Meddelt Vis
Indskærpelser 22-02-2019 Efterkommet Vis