Brenntag Nordic A/S
Grunddata
CVR-nr:
24994589
P-nr:
1003173563
Fagsystemnøgle:
a28283b4-adfd-4211-9064-e2c1eb20570e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
34a - Engene, Vejle Jorder
Kommune:
Vejle Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Bilag 2 listepunkt D 201. Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan giveanledning til væsentlig forurening. Oplag af flydende organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter,herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, bortsetfra flydende kvælstofholdige gødningsstoffer. Oplag af flydende kvælstofholdige gødningsstoffer på mere end 500 tons.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
205900
Myndighed
Miljømyndighed:
Vejle Kommune
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret Administrativt tilsyn 22-02-2019 Vis
Tilsyn - risiko (samlet) Fysisk tilsyn 24-10-2019 Vis
Prioriteret Fysisk tilsyn 27-06-2019 Vis
Tilsyn - risiko (samlet) Fysisk tilsyn 04-11-2020 Vis
Samlet tilsyn (basis) Fysisk tilsyn 09-12-2020 Vis
Tilsyn - risiko (deltilsyn) Fysisk tilsyn 16-12-2021 Vis
Tilsyn - risiko (deltilsyn) Fysisk tilsyn 07-04-2022 Vis
Tilsyn - risiko (samlet) Fysisk tilsyn 25-05-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 14-06-2018 Efterkommet Vis
Påbud vilkårsændr (IKKE §41b-påbud) 27-01-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 19-03-2020 Meddelt Vis
Indskærpelser 19-03-2020 Meddelt Vis
Indskærpelser 22-02-2019 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Ændring af vilkår i afledningstilladelse vedr. egenkontrol 26-10-2021 Spildevandstilladelse Meddelt Vis
Tilladelse til afledning af spildevand 27-01-2017 Spildevandstilladelse Meddelt Vis
MST's miljøgodkendelse til etablering af tank til svovlsyre 96% 30-01-2017 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Påbud (§41 b, stk. 2) om tillæg til gældende godkendelse af 16.08.2000. 17-05-2010 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til etablering af pereddikesyre/hydrogenperoxid anlæg. 11-01-2010 Miljøgodkendelse Bortfaldet/Ophævet Vis
Miljøgodkendelse til produktionsudvidelse. 02-12-2008 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Godkendelse ikke nødvendig til oplag og aftapning af salpetersyre 62% 15-08-2005 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Accept af risikoforhold 19-12-2007 Risikoafgørelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse og revision af vilkår i tidligere miljøgodkendelser. 16-08-2000 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Godkendelse ikke nødvendig til etablering af tank til saltsyre. 10-04-2014 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Ajourført sikkerhedsdokument tages til efterretning 31-03-2023 Risikoafgørelse Meddelt Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2023 04-05-2023 Vis