KRINGS TRADING A/S
Grunddata
CVR-nr:
26154375
CHR-nr:
28604
Fagsystemnøgle:
a66869bf-d090-479a-a468-d9dbe5b4b07a
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Follerupvej 42
7000 Fredericia
Matrikel:
1a - Follerup By, Herslev
Kommune:
Fredericia Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
KRINGS TRADING A/S
Adresse:
Frifeltvej 13
7000 Fredericia
Email:
per@roenshauge.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
Biaktiviteter:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Fredericia Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 20-11-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 05-01-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 07-10-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 33 miljøgodkendelse af husdyrbrug Follerupvej 42 03-11-2004 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Afgørelse om ikke-VVM pligt vedr. husdyrbruget Follerupvej 42 18-08-2004 VVM-Afgørelse Meddelt Vis
Afgørelse om ikke-godkendelsespligt, anmeldelse af velfærdsudvidelse - Follerupvej 42 11-04-2012 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis
Revurdering af § 33 miljøgodkendelse husdyrbrug Follerupvej 42 01-04-2014 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse § 16a Follerupvej 42 26-08-2019 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse § 16a 21-08-2020 Tillægsgodkendelse til Husdyrgodkendelse Meddelt Vis