Ejby Fjernvarmecentral
Grunddata
CVR-nr:
28621027
Fagsystemnøgle:
d8af7e2d-18ce-41d7-a7ea-dabdcbfd3069
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Nørregade 21A
5592 Ejby
Matrikel:
36bc - Ejby By, Ejby
Kommune:
Middelfart Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.
Adresse:
Skærgårdsvej 2
5500 Middelfart
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Middelfart Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 13-11-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 08-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status