Hans Ejgil Vadmand Nielsen
Grunddata
CVR-nr:
10650674
CHR-nr:
35745
Fagsystemnøgle:
777a6189-09b9-470d-8672-fe2ba14b43c0
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Hækkensvej 40
9740 Jerslev J.
Matrikel:
26b - Jerslev By, Jerslev
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Kontaktoplysninger
Telefon:
98831478, 21454171
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
HANS EJGIL NIELSEN
Adresse:
Hækkensvej 40
9740 Jerslev J
Telefon:
98831478
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 03-04-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 25-07-2019 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 30-07-2019 Vis
Del af basistilsyn - besigtigelse af stalde Fysisk tilsyn 02-09-2020 Vis
Opfølgning på indskærpelse Fysisk tilsyn 23-02-2021 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 01-07-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 03-04-2017 Meddelt Vis
Indskærpelser 26-07-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse vedrørende afløb i dybstrøelsesstald (Halmlade) 14-09-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse vedrørende afløb i dybstrøelses stald (velfærdsudvidelse) 14-09-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse vedrørende afløb i dybstrøelsesstald (maskinhus) 14-09-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse vedrørende afløb i gamle stalde 14-09-2020 Efterkommet Vis
Indsdkærpelse vedrørende afløb under kalvehytter 14-09-2020 Efterkommet Vis
Indskærpelse vedrørende møddingsplads 14-09-2020 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§11 godkendelse til kvægproduktion beliggende Hækkensvej 40, 9740 Jerslev J 29-01-2014 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
§ 16 b miljøtilladelse til kvæghold 31-03-2021 Husdyrtilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Anmeldelse 07-04-2022 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis