Dugfrisk v/ Hans Peter Nielsen
Grunddata
CVR-nr:
18358808
Fagsystemnøgle:
786861be-7c05-4b7a-9e86-acd9b16fa5d5
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Bogensevej 450
5270 Odense N
Matrikel:
17b - Næsbyhoved-Broby By, Næsbyhoved-Broby
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
DUGFRISK/ HANS PETER NIELSEN
Adresse:
Bogensevej 450
5270 Odense N
Telefon:
65978850
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Myndighed
Miljømyndighed:
Odense Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Samlet tilsyn, Varslet Fysisk tilsyn 21-09-2016 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status