Kødbyens Maskincentral
Grunddata
CVR-nr:
64942212
P-nr:
1016451726
Fagsystemnøgle:
53e870a9-891e-405e-836c-9f461ab17294
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Ingerslevsgade 56
1705 København V
Matrikel:
374 - Udenbys Vester Kvarter, København
Kommune:
Københavns Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
J 201. Kolonne 2- virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
Biaktiviteter:
Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m2.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
682040
Myndighed
Miljømyndighed:
Københavns Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 05-12-2016 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 21-09-2017 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 04-12-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 04-12-2018 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 04-12-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 03-09-2020 Vis
Risikoinspektion Fysisk tilsyn 03-09-2020 Vis
Kampagne 1 Fysisk tilsyn 03-09-2020 Vis
Lukketilsyn Fysisk tilsyn 02-02-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelse om ophævelse af miljøgodkendelse for Kødbyens Maskincentral 12-02-2021 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Risikooplysninger
Titel Dato for indberetning
Årlig risikoindberetning 2019 21-01-2019 Vis