Norrecco Agerskov A/S
Grunddata
CVR-nr:
27169538
P-nr:
1009884250
Fagsystemnøgle:
55000050103166
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Geestruplund 2
6534 Agerskov
Matrikel:
999 - Agerskov Ejerlav, Agerskov
Kommune:
Tønder Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 214. Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Bilag 5.3 har overskriften "5.3 Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald".
Biaktiviteter:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
382110
Myndighed
Miljømyndighed:
Tønder Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
20-06-2017 00:00:00, Miljøtilsyn Fysisk tilsyn 20-06-2017 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 08-06-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse 20-08-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
14-06-2016 00:00:00, Godkendelse, --MBL. kap. 5, listevirksomhed 14-06-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Ændring af vilkår i miljøgodkendelse 14-06-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Ændring af vilkår i miljøgodkendelse 08-09-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Ændring af vilkår i miljøgodkendelse til produktion af betonblokke 18-11-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Ændring af vilkår i miljøgodkendelse til produktion af betonblokke 19-01-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Udledning af overfladevand til regnvandsbassin 01-09-2017 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til at anvende en blanding af knust glas og sanitet som bundsikring under en plads 26-04-2018 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til genanvendelse af lettere forurenet jord til etablering af en afskærmningsvold og genanvendelse af oparbejdet bygge- og anlægsaffald samt et askeprodukt til etablering af en plads. 05-08-2019 Miljøgodkendelse Meddelt Vis