Per Vestergaard
Grunddata
CVR-nr:
12478836
CHR-nr:
78091
Fagsystemnøgle:
f6cec36d-76df-4f64-aa23-4b01ac0cfade
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Gingsholmvej 2
9330 Dronninglund
Matrikel:
43a - Bolle Fjerding, Dronninglund
Kommune:
Brønderslev Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
PER VESTERGÅRD
Adresse:
Gingsholmvej 3
9330 Dronninglund
Telefon:
98841158
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 b - Husdyrbrug med en tilladelse efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 med en ammoniakemission E i intervallet: 750 kg NH3-N pr. år < E ≤ 3.500 kg NH3-N pr. år - ikke IED, men omfattet af BAT(kategori 1b)
Virksomhedsgruppe:
Husdyrbrug efter Miljøbeskyttelseslovens §33 eller Husdyrgodkendelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse husdyrbrug (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Brønderslev Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn Fysisk tilsyn 20-02-2018 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 25-08-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 20-02-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 20-02-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelser 20-02-2018 Efterkommet Vis
Indskærpelse om dokumentation af dyreholdet 25-08-2021 Meddelt Vis
Indskærpelse omkring dokumentation for dyreholdets størrelse og sammensætning 06-09-2021 Meddelt Vis
Indskærpelser 20-02-2018 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
§ 16b-miljøtilladelse til kvægproduktion på Gingsholmvej 2, 9330 Dronninglund 19-07-2018 Husdyrtilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT), 19-07-2018 Husdyrtilladelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg 1 til § 16 b miljøtilladelse til kvæg 25-08-2022 Husdyrtilladelse Meddelt Vis