RGS Nordic A/S
Grunddata
CVR-nr:
15084790
P-nr:
1014698058
Fagsystemnøgle:
937979b9-26f4-471a-97b7-3acf64b1cc92
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Mådevej 87
6705 Esbjerg Ø
Matrikel:
2h - Måde, Esbjerg Jorder
Kommune:
Esbjerg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.1.a) Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med Biologisk behandling, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag
Biaktiviteter:
5.3.a.i) Bortskaffelse af ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 50 tons/dag med Biologisk behandling.
5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
K 214. Anlæg til kompostering af affald og evt. andre materialer, bortset fra aktiviteter etableret i forbindelse med et husdyrbrug, med en kapacitet for tilførsel af affald på mere end 100 tons pr. år, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.3 i bilag 1. Bilag 5.3 har overskriften "5.3 Nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald".
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
5.1.b) Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med fysisk-kemisk behandling, hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag
5.1.d) Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med Rekonditionering forud for en af de i punkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter hvor kapaciteten er større end 10 tons/dag. Bilag 5.1 og 5.2 omfatter bortskaffelse eller nyttigørelse af farligt affald i anlæg med en række forskellige aktiviteter og bortskaffelse og nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
390000
Myndighed
Miljømyndighed:
Esbjerg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 06-10-2016 Vis
Basistilsyn 2016 - RGS 90 A/S, Mådevej 87, 6705 Esbjerg Ø Fysisk tilsyn 06-10-2016 Vis
Aktivt tilsyn §9, opfølgning Fysisk tilsyn 10-11-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 21-05-2019 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 21-05-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Ansøgninger
Titel Offentliggørelses-dato Type Status
Ansøgning om miljøgodkendelse modtaget - RGS 90 A/S, Mådevej 6705, Esbjerg Ø 10-10-2016
Ansøgning om miljøgodkendelse
Ansøgningen er modtaget
Vis
RGS Nordic A/S - Indledning af revurdering af miljøgodkendelse 07-02-2019
Ansøgning om miljøgodkendelse
Sagen er i høring
Vis
Ansøgning om miljøgodkendelse af modtagelse af flere affaldsfraktioner 06-01-2020
Ansøgning om miljøgodkendelse
Sagen er i høring
Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering af miljøgodkendelser - RGS 90 A/S, Mådevej 87, 6705 Esbjerg Ø 16-10-2007 Revurdering Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse til modtagelse og behandling af havnesediment - RGS 90 A/S, Mådevej 87, 6705 Esbjerg Ø 24-08-2015 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Ændring af vilkår 4 og 7 i Miljøgodkendelse til modtagelse og behandling af havnesediment - RGS 90 A/S, Mådevej 87, 6705 Esbjerg Ø 16-08-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse til modtagelse og behandling af slagger og til kompostering af have- og parkaffald - RGS 90 A/S, Mådevej 87, 6705 Esbjerg Ø 20-10-2010 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Miljøgodkendelse til modtagelse af bygge- og anlægsaffald og industriaffald - RGS 90 A/S Esbjerg, Mådevej 87, 6705 Esbjerg Ø 04-05-2017 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
VVM Redegørelse - RGS 90 A/S, Mådevej 87, 6705 Esbjerg Ø 04-05-2017 VVM-Afgørelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til miljøgodkendelse 30-11-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis