Stena Recycling A/S
Grunddata
CVR-nr:
24208362
P-nr:
1016745703
Fagsystemnøgle:
4277d530-4f34-4a51-9a12-53f4fbac7f8d
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kometvej 12
8700 Horsens
Matrikel:
9ar - Oens By, Ølsted
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.5. Midlertidig opbevaring af farligt affald, der ikke er omfattet af listepunkt 5.4, i afventning af en af de i listepunkt 5.1, 5.2, 5.4 og 5.6 anførte aktiviteter, hvor den samlede kapacitet er større end 50 tons, bortset fra midlertidig opbevaring i afventning af indsamling på det anlæg, hvor affaldet produceres.
Biaktiviteter:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 27-02-2017 Vis
Prioriteret tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 21-04-2017 Vis
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 10-10-2017 Vis
Prioriteret tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 12-10-2017 Vis
Prioriteret tilsyn - uvarslet Administrativt tilsyn 08-01-2018 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 28-11-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 08-03-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 24-10-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 24-10-2017 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse til modtagelse- og behandlingsplads af bygge- og industriaffald 24-11-2008 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til miljøgodkendelse til midlertidigt oplag af jern- og metalskrot 05-12-2014 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til miljøgodkendelse til nyttiggørelse af levnedsmidler 25-06-2015 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til miljøgodkendelse til oplag af ikke-jernmetalspåner 01-06-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til miljøgodkendelse til oplag af balleret pap 18-12-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis