Djursland Autotransport ved John W. Jensen
Grunddata
CVR-nr:
36124210
Fagsystemnøgle:
6d70c45a-f9a2-4b2d-bbac-4832aa7b2864
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Erhvervsparken 63
8500 Grenaa
Matrikel:
8br - Bredstrup, Grenaa Jorder
Kommune:
Norddjurs Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Djursland Autotransport v/John W. Jensen
Adresse:
Allelev Sund 7
8570 Trustrup
Telefon:
86339236
Email:
svendlarsen@djurs.net
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Norddjurs Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn 2015 Fysisk tilsyn 24-09-2015 Vis
Prioriteret tilsyn 2016 Fysisk tilsyn 02-03-2016 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 22-05-2017 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 12-12-2017 Vis
Basistilsyn Fysisk tilsyn 02-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 04-04-2016 Efterkommet Vis
Indskærpelse 13-06-2017 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Afgørelsen - Miljøgodkendelse (K212) til omlastning, sortering og presning af papir, pap og plastik 12-09-2016 Miljøgodkendelse Meddelt Vis