Dansk Miljø og Genbrug - Jordpåfyld - Kildevej 5
Grunddata
CVR-nr:
14407677
Fagsystemnøgle:
675e0657-1cdf-436c-9258-51545deaea8b
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Matrikel:
9a - Ortved By, Vigersted
Kommune:
Ringsted Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Dansk Miljø og Genbrug ApS
Adresse:
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Ringsted Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 17-05-2022 Miljøgodkendelse Meddelt Vis