Ole Sloth Nielsen
Grunddata
CVR-nr:
14382585
P-nr:
1000733507
Fagsystemnøgle:
7212a8ac-e8e5-4d82-9f42-5270bfec501e
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Tellerupvej 15
5591 Gelsted
Matrikel:
2a - Tellerup By, Ørslev
Kommune:
Middelfart Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 16 a stk 2 nr. 2, - Slagtesvinehold, som er godkendt efter husdyrbrugloven jf. LBK nr. 256 af 21.03.2017 (kategori 1a) Slagtesvinehold må uanset godkendelsesgrænsen i stk. 1 ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse, hvis husdyrbruget har2) flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
BAT-konklusioner:
Intensivt opdræt af fjerkræ og svin (Intensive Rearing of Poultry and Pigs, IRPP)
Virksomhedsgruppe:
IE-slagtesvinehold, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse slagtesvinehold. (kategori 1a)
Branchekode:
11100
Myndighed
Miljømyndighed:
Middelfart Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 26-04-2017 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 22-09-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendlese efter § 16 til svineproduktionen på Tellerupvej 15, 5591 Gelsted 17-11-2020 Husdyrgodkendelse Meddelt Vis
Revurdering af miljøgodkendelse Tellerupvej 17 19-04-2017 Revurdering Meddelt Vis
Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktionen på Telelrupvej 15, 5591 Gelsted 30-11-2006 Miljøgodkendelse Meddelt Vis