Durup montage ApS
Grunddata
CVR-nr:
28687435
P-nr:
1011276004
Fagsystemnøgle:
a546de71-091d-496c-a168-a5416d5644c3
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Mølkærvej 22
7870 Roslev
Matrikel:
5eq - Toustrup By, Durup
Kommune:
Skive Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af § 42 i miljøbeskyttelsesloven, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder og anlæg.
Branchekode:
681000
Myndighed
Miljømyndighed:
Holstebro Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 24-03-2022 Vis
Prioriteret tilsyn Fysisk tilsyn 22-08-2022 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 20-02-2023 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 24-04-2023 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 04-09-2023 Vis
§9 tilsyn Fysisk tilsyn 08-12-2023 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 22-08-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse (opbevaring af farligt affald) 24-03-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse (affaldsafbrænding) 24-03-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse (opbevaring af elektronikaffald) 24-03-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse (affaldskvitteringer) 24-03-2022 Efterkommet Vis
Indskærpelse (oplag af udtjente motorkøretøjer) 24-03-2022 Efterkommet Vis