Industriskrot.dk ApS
Grunddata
CVR-nr:
32092969
Fagsystemnøgle:
33e6adcb-8a9c-405a-97c5-77d8038df6f4
Status:
Inaktiv
Adresse
Adresse:
Søndre Kaj 20
8700 Horsens
Matrikel:
1020ab - Horsens Bygrunde
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
INDUSTRISKROT.DK ApS
Adresse:
Sct. Knuds Vej 10
8800 Viborg
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 26-01-2017 Vis
Prioriteret tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 02-01-2019 Vis
§ 9 tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 11-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Vilkårsændring 30-01-2019 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis