Nr. Vissing Mark Vandværk
Grunddata
CVR-nr:
16990647
P-nr:
1001199101
Fagsystemnøgle:
996d2026-dc39-49e7-9f1a-062a7c1ee3f3
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Låsbyvej 140
8660 Skanderborg
Matrikel:
10b - Nr. Vissing By, Veng
Kommune:
Skanderborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Nr Vissing Marks Vandværk
Adresse:
Låsbyvej 140
8660 Skanderborg
Telefon:
86951429
Email:
betina.viborg@mail.dk
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
Landbrug med øvrige dyrehold, Erhvervsmæssigt dyrehold mindre end eller lig med 3 DE og større end størelsesgrænserne jf. § 7 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Ikke omfattet af regelmæssige tilsyn jf. tilsynsbekendtgørelsen, men af § 81 stk 2i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Øvrige dyrehold - erhvervsmæssigt dyrehold - hundehold med 5 eller flere hunde over 18 uger, herunder hundekenneler, hundepensioner jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen nr. 865 af 23. juni 2017 Øvrige dyrehold omfattet af tidligere regler om brugerbetaling - Hundehold Hundepensioner og hundehandler, Hundekenneler og andre hundehold med mere end 9 voksne hunde (over 18 uger) Omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 845 af 23. juni 2017 § 2 pkt 5
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Myndighed
Miljømyndighed:
Skanderborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status