Stige Ø fælleskommunale losseplads.
Grunddata
CVR-nr:
17414070
P-nr:
1009076499
Fagsystemnøgle:
a2d19731-60f5-493b-888c-4dcc05b5e7df
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Østre Kanalvej 23
5000 Odense C
Matrikel:
32a - Bågø Strand, Odense Jorder
Kommune:
Odense Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
ODENSE RENOVATION A/S
Adresse:
Snapindvej 21
5200 Odense V
Telefon:
63138200
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a]
Branchekode:
381100
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 31-12-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 27-04-2017 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 27-11-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status