Ganløse Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
10866111
Fagsystemnøgle:
54cd8c71-2aaa-4d62-8a79-85f4fcf2a887
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Farumvej 82
3660 Stenløse
Matrikel:
7b - Ganløse By, Ganløse
Kommune:
Egedal Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
I/S VESTFORBRÆNDING
Adresse:
Ejby Mosevej 219
2600 Glostrup
Telefon:
44857000
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen bilag 1 [kategori 1a]
Branchekode:
382120
Myndighed
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 23-03-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 09-08-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 23-03-2018 Vis
Ganløse Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport Fysisk tilsyn 23-03-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 03-12-2019 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 09-08-2018 Meddelt Vis