HM Genbrug ApS
Grunddata
CVR-nr:
30205286
P-nr:
1023625047
Fagsystemnøgle:
6cacc8b7-e041-4076-af66-c423f8f034bb
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kometvej 13
8700 Horsens
Matrikel:
9ae - Oens By, Ølsted
Kommune:
Horsens Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 206. Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under punkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding.
Biaktiviteter:
K 203. Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af eller punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under punkterne K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg.
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Branchekode:
383200
Myndighed
Miljømyndighed:
Horsens Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 06-12-2016 Vis
§ 9 tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 26-09-2018 Vis
Basis tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 19-09-2019 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet - virk Fysisk tilsyn 30-04-2020 Vis
Prioriteret tilsyn - uvarslet Fysisk tilsyn 13-05-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 26-09-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 19-12-2018 Meddelt Vis
Indskærpelser 19-12-2018 Meddelt Vis
Indskærpelser 26-09-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelser 19-12-2018 Meddelt Vis
Indskærpelser 10-10-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 10-10-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 10-10-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 10-10-2019 Meddelt Vis
Indskærpelser 10-10-2019 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Tillæg til miljøgodkendelse til flere fraktioner af ikke-farligt affald og en enkelt fraktion af farligt affald 18-07-2016 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til oplag af ballast (skærver) 30-10-2017 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Tillæg til miljøgodkendelse til udvidelse af oplagsplads og flere større affaldsfraktioner 11-10-2018 Tillæg til miljøgodkendelse Meddelt Vis
Ændring af metode til støjbegrænsning - Miljøgodkendelse ikke nødvendig 18-12-2018 Afgørelse om "Ikke-godkendelsespligt" Meddelt Vis