Silkhaar Studio M37
Grunddata
CVR-nr:
37459860
Fagsystemnøgle:
eeaee245-3e32-4860-8565-6d12d2af8ebb
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Mejlgade 37
8000 Aarhus C
Vanddistrikt:
DK1
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Slikhaar Franchise ApS
Adresse:
Skt. Knuds Torv 3B
8000 Aarhus C
Telefon:
53546264
Email:
info@slikhaarshop.com
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
§ 42. Hvis erhvervsvirksomheder, herunder private eller offentlige bygge- og anlægsarbejder, eller faste anlæg til energiproduktion, som ikke er optaget på den i § 35 nævnte liste, medfører uhygiejniske forhold eller væsentlig forurening, herunder affaldsfrembringelse, kan tilsynsmyndigheden give påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder påbud om gennemførelse af bestemte foranstaltninger.
Virksomhedsgruppe:
Andre virksomheder og anlæg, der er omfattet af §42 i miljøbeskyttelsesloven, undtagen vindmøller
Branchekode:
960210
Myndighed
Miljømyndighed:
Aarhus Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status