BIOFOS A/S Renseanlæg Avedøre
Grunddata
CVR-nr:
25607996
P-nr:
1018979159
Fagsystemnøgle:
5a2908e4-baf8-4103-adf0-3f5bb99ba052
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kanalholmen 28
2650 Hvidovre
Matrikel:
45 - Avedøre By, Avedøre
Kommune:
Hvidovre Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.2.a) Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg: For ikke-farligt affald, hvor kapaciteten er større end 3 tons/time.(s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Biaktiviteter:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
370000
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 13-02-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 15-05-2017 Vis
Relateret tilsyn, uanmeldt Administrativt tilsyn 10-01-2018 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 28-06-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 28-06-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 31-12-2019 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 13-12-2018 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Påbud efter MBL, undtagen §41 a eller b 05-04-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 13-05-2016 Efterkommet Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse 15-11-2006 Miljøgodkendelse Meddelt Vis
Miljøgodkendelse til etablering af to restproduktsiloer 15-12-2020 Miljøgodkendelse Meddelt Vis