Lystrupvejens Losseplads
Grunddata
CVR-nr:
29189129
P-nr:
1003283188
Fagsystemnøgle:
3014aa01-b07b-4f4a-a5af-7a0e78c317a6
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Kongensgade 18
3550 Slangerup
Matrikel:
11e - Slangerup By, Slangerup
Kommune:
Frederikssund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
841100
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 23-10-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 21-09-2016 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 01-05-2017 Vis
Kampagne 1, 2017: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 23-10-2017 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 14-11-2019 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 17-11-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Revurdering 09-10-2013 Revurdering Meddelt Vis