Tranekær Losseplads/Ølstykke fyldplads
Grunddata
CVR-nr:
29188386
Fagsystemnøgle:
78bd1d92-c989-46e2-bf29-3d6208e44109
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Tranekærvej 4
3650 Ølstykke
Matrikel:
7æe - Udlejre By, Ølstykke
Kommune:
Egedal Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
Egedal Kommune
Adresse:
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
Telefon:
72596000
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald( EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.) som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s) angiver, at Miljøstyrelsen er godkendelsesmyndighed.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Myndighed
Miljømyndighed:
Miljøstyrelsen Virksomheder
Øvrige myndigheder:
(Risikomyndighed - Politikreds)
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 27-04-2017 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 18-06-2018 Vis
Relateret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 31-03-2016 Vis
Basistilsyn, anmeldt Fysisk tilsyn 23-08-2018 Vis
Kampagne 1, 2018: Overvågningsboringer Fysisk tilsyn 23-08-2018 Vis
Prioriteret tilsyn, anmeldt Administrativt tilsyn 27-08-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 12-11-2018 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Meddelelse af påbud 06-06-2012 Meddelelse om påbud Meddelt Vis