Opbevaring af spildevandsslam - Mallehavevej 8
Grunddata
CVR-nr:
34044759
Fagsystemnøgle:
daffef60-b937-4aa6-815f-cd6b61957d59
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Mallehavevej 8
4880 Nysted
Matrikel:
8a - Lågerup By, Bregninge
Kommune:
Guldborgsund Kommune
Vanddistrikt:
DK2
Moderselskab/Ejer (Juridisk enhed)
Navn:
ANDERS POMMER JENSEN
Adresse:
Holebyvej 11
4894 Øster Ulslev
Telefon:
54865157
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
K 212. Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.5 på bilag 1 eller punkt K 211. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3, bortset fra anlæg omfattet af punkt 5.1 d i bilag 1 eller punkt K 211.
Virksomhedsgruppe:
Virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 (minus dambrug), samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1b)
Myndighed
Miljømyndighed:
Guldborgsund Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
Akut tilsyn Fysisk tilsyn 01-09-2016 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 27-09-2016 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 26-10-2016 Vis
Kontrol af indskærpelse Fysisk tilsyn 01-11-2016 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 14-11-2018 Vis
Basis tilsyn Fysisk tilsyn 21-04-2021 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelser 01-09-2016 Meddelt Vis
Indskærpelser 01-09-2016 Meddelt Vis