Danish Crown Foods Svenstrup, Tulip
Grunddata
CVR-nr:
14003606
P-nr:
1000410945
Fagsystemnøgle:
44327b2a-dd8a-4768-a9c4-cfbc7bbb0a53
Status:
Aktiv
Adresse
Adresse:
Mosevangen 1
9230 Svenstrup J
Matrikel:
4cu - Nr. Svenstrup By, Svenstrup
Kommune:
Aalborg Kommune
Vanddistrikt:
DK1
Aktiviteter/anlæg og miljøkategorier
Hovedaktivitet:
6.4.b.i.2. Fremstilling af levnedsmidler eller foder på andre typer virksomheder. Underpunkt til bilag 6.4.b.i) Animalske råstoffer alene (bortset fra ublandet mælk) med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 75 tons/dag.
Virksomhedsgruppe:
IE-virksomheder omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, samt mellemstore fyringsanlæg forbundet med disse virksomheder. (kategori 1a)
Branchekode:
101300
Myndighed
Miljømyndighed:
Aalborg Kommune
IED-oplysninger (Direktivet om industrielle emissioner)
Omfattet af VOC-bekendtgørelsen:
Nej
Myndigheden har meddelt dispensation for overholdelse af en eller flere emissionsgrænseværdier med henblik på at afprøve ny teknik:
25-06-2010
Tilsyn
Titel Type Tilsynsdato
§ 9 tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 16-09-2016 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 03-11-2017 Vis
Basistilsyn - varslet Fysisk tilsyn 06-11-2018 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 22-11-2019 Vis
Kampagnetilsyn plast - varslet Fysisk tilsyn 03-11-2017 Vis
Prioriteret tilsyn - varslet Fysisk tilsyn 14-12-2020 Vis
2020 Sporbarhed af genanv. affald, vars Fysisk tilsyn 14-12-2020 Vis
Håndhævelser
Titel Håndhævelsesdato Status
Indskærpelse 03-11-2017 Efterkommet Vis
Indskærpelse 11-07-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 11-07-2019 Efterkommet Vis
Indskærpelse 18-03-2021 Meddelt Vis
Afgørelser
Titel Dato Type Status
Miljøgodkendelse af Tulip Food Company Svenstrup, Mosevangen 1, 9230 Svenstrup 04-07-2006 Miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis
Ændring af vilkår i miljøgodkendelse - Tulip Food Company Svenstrup, Mosevangen 1, 9230 Svenstrup 25-06-2010 Tillæg til miljøgodkendelse Endelig administrativ afgørelse Vis